Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Předčíslí daňových účtů pro platbu daní a dalších poplatků

Popis Předčíslí
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň silniční 748
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Náklady státního dozoru dle z.č. 202/1990 Sb. 2743
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Poplatky správní 3711
Výnos exekucí 35
Poplatek dle z.č. 164/2001 Sb. 3770
Příslušenství daní 4706
Vratky ke splátkám půjček od roku 1991 4730
Ostatní příjmy 4757
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Daň z příjmu právnických osob 7704
Daň z příjmu právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmu fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Poplatky dle z.č. 389/1991 Sb., z.č. 86/2002 Sb. 8707
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11, odst. 4 z.č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z.č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z.č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. 10030
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb. 20036