Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Obvyklý scénář spolupráce

Na základě smlouvy o vedení účetnictví probíhá spolupráce naší firmy s klientem obvykle následovně:

 • Převzetí účetních dokladů a podkladů mezd (originálů, kopií, elektronických kopií či PDF) od klienta za uplynulé účetní období (měsíc nebo čtvrtletí), nejpozději do 10. dne následujícího měsíce:
  • osobně u klienta - pouze Praha a blízké okolí
  • osobně na některém z kontaktních míst (Praha, Kladno)
  • poštou formou doporučené zásilky (je třeba odeslat cca 2 dny předem)
 • Zpracování dokladů, zhotovení odpovídajících podkladů (daňová přiznání, mzdy, přehledy, ...) a jejich odeslání
  • při udělené plné moci k odeslání dokumentů od klienta nejpozději v den termínu přímo orgánům státní správy
  • bez udělené plné moci zpět klientovi nejpozději 3 dny před termínem
 • Vrácení účetních dokladů a základních přehledů (rozvaha, výsledovka, ...) k založení klientovi nejpozději v termínu převzetí dokladů následujícího účetního období
  • formy předání zaúčtovaných dokladů jsou stejné jako u převzetí dokladů
  • po dohodě s klientem je možné doklady zakládat v naší firmě a předat klientovi za delší období (např. rok)
  • přehledy je možné předávat i elektronicky (e-mailem) ve formátu PDF

 

Nabízené služby

Vedení účetnictví a daňová evidence

Poskytujeme vedení podvojného účetnictví a daňové evidence v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 563/1991 Sb.) a mezinárodními standardy v rámci Evropského společenství (EU). Jedná se zejména o následující činnosti:

 • Zpracování účetních případů - přijaté / vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, další interní doklady
 • Zpracování přehledů o finanční a majetkové situaci podniku - rozvaha, výsledovka, cash-flow, ...
 • Vedení skladové evidence a evidence majetku včetně odpisů
 • Zpracování podkladů pro přiznání k daním - k dani z přidané hodnoty, dani z příjmu, ...
 • Zpracování řádných a mimořádných účetních závěrek
 • Daňová optimalizace (v mezích zákona)
 • Zpětné zpracování (rekonstrukce) a kontrola účetnictví
 • Další účetní služby dle dohody s klientem

Personální a mzdová evidence

Zajišťujeme personální a mzdovou evidenci zaměstnanců malých (do 25 zaměstnanců) i větších organizací. Hlavními činnostmi v této oblasti jsou:

 • Výpočet a zpracování všech odvodů souvisejících se mzdou zaměstnanců - hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění, zálohy na daň (resp. srážková daň), zákonné pojištění
 • Zpracování potřebných dokladů - mzdové listy, výplatní pásky, přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Zpracování ročního zúčtování daní - vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně, vypracování přehledů o vyplacených mzdách a sražených zálohách na daně dle zákona
 • Personální evidence - evidence údajů o zaměstnancích, přihlášky a odhlášky k zdravotnímu a sociálnímu pojištění, ...

Přiznání k daním

Na základě účetnictví připravíme všechny potřebné podklady, sestavíme daňové přiznání a platební předpisy pro:

 • daň z přidané hodnoty - měsíční či čtvrtletní
 • daň z příjmu fyzických / právnických osob včetně účetní závěrky
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí
 • další daně podle dohody s klientem

Zastupování na úřadech státní správy

Na základě jednorázové nebo trvalé plné moci zajistíme zastupování klienta při jednáních na úřadech státní správy, především na:

 • finančním úřadě - odeslání přiznání k dani a dalších dokumentů, zastupování při kontrole a dalších řízeních
 • správě sociálního zabezpečení - přihlášení a odhlášení organizace a zaměstnanců, zastupování při kontrole
 • zdravotních pojišťovnách - přihlášení a odhlášení organizace a zaměstnanců, zastupování při kontrole